Annals de Medicina

Articles més descarregats
Fisiopatología de las bronquitis

A. Agustí Vidal

Abril - Any 1962 - Volum 48 - Núm 4
La compra pública d'innovació com instrument facilitador per a l'adopció de les innovacions basades en valor al sector salut.

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Abril/Maig/Juny - Any 2018 - Volum 101 - Núm 2
Desdoblamientos paradójicos del 2º ruido

F. Ballesta Barcons

Abril - Any 1964 - Volum 50 - Núm 4
Farmacología y Farmacocinética de las Xantinas

Sergi Erill

Març - Any 1980 - Volum 66 - Núm 3
CLÀSSICS DEL PENSAMENT MÈDIC. Una crítica de l'estratègia poblacional de Geoffrey Rose en la medicina preventiva

B. G. Charlton

Abril/Maig/Juny - Any 2020 - Volum 103 - Núm 2
Estómago en cascada

J. Badosa-Gaspar, J. Badosa-Gallart

Juliol - Any 1962 - Volum 48 - Núm 7
Lipomas Intramusculares

J. Dargallo, J. Gasull

Octubre - Any 1976 - Volum 62 - Núm 8
Estadísticas de salud pública

Enrique A. Quesada Vargas

Juliol - Any 1977 - Volum 63 - Núm 7
Cirugía pre-protésica

G. Raspall

Novembre - Any 1972 - Volum 58 - Núm 11
El Sistema d'Avaluació de la Recerca i la Innovació en Salut (SARIS): un exemple d'avaluació responsable i transformadora

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Juliol/Agost/Setembre - Any 2018 - Volum 101 - Núm 3