Annals de Medicina

Articles més descarregats
SEGURETAT DEL PACIENT. Automatització dels indicadors de seguretat del pacient: avançant cap a un sistema de gestió de la qualitat eficient i integrat

M. Secanell, J. López, R. López i col·ls.

Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1
Gener/Febrer/Març - 2018 - 101 - 1
Una oportunitat per intercanviar bones pràctiques en l'atenció a la cronicitat a nivell europeu: el projecte JA-CHRODIS

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1
Temps d'incerteses espesses

X. Bonfill

Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1
Marcs GRADE de l'evidència a la decisió (EtD): un enfocament sistemàtic i transparent per prendre decisions sanitàries ben informades. 2: Guies de pràctica clínica

P. Alonso-Coello, A. D. Oxman, J. Moberg i col·ls.

Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1
Entre el pacient i l'organització

C. Garcia-Ribera

Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1
Línia 8. Gestió de l'excel·lència i la seguretat
Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1
Línia 11. Integració territorial
Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1
Eponímia mèdica catalana. Ramon Masferrer i l'espècie Sempervivum masferreri

E. Guardiola, J.-E. Baños

Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1
CLÀSSICS DEL PENSAMENT MÈDIC. La recerca biomèdica moderna: un univers intern autoconsistent amb poc contacte amb la realitat mèdica?

D. F. Horrobin

Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1