Annals de Medicina

Articles més descarregats
La compra pública d'innovació com instrument facilitador per a l'adopció de les innovacions basades en valor al sector salut.

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Abril/Maig/Juny - Any 2018 - Volum 101 - Núm 2
El Sistema d'Avaluació de la Recerca i la Innovació en Salut (SARIS): un exemple d'avaluació responsable i transformadora

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Juliol/Agost/Setembre - Any 2018 - Volum 101 - Núm 3
Premi Jordi Gol i Gurina 2018. La persona és un viatge

R. Bayés

Juliol/Agost/Setembre - Any 2018 - Volum 101 - Núm 3
SEGURETAT DEL PACIENT. Automatització dels indicadors de seguretat del pacient: avançant cap a un sistema de gestió de la qualitat eficient i integrat

M. Secanell, J. López, R. López i col·ls.

Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1
SEGURETAT DEL PACIENT. Programa de prevenció de les infeccions quirúrgiques a Catalunya: PREVINQ-CAT.

J. M. Badia, A. Abad, P. Barrufet i col·ls.

Abril/Maig/Juny - Any 2018 - Volum 101 - Núm 2
Els professionals sanitaris i la desadopció de pràctiques clíniques de poc valor: "Projecte Essencial. Afegint valor a la pràctica clínica"

C. Almazán, J. Caro-Mendivelso, M. Mias i col·ls

Octubre/Novembre/Desembre - Any 2018 - Volum 101 - Núm 4
SEGURETAT DEL PACIENT. Prevenció i actuació davant el risc de caigudes en pediatria a l'àmbit hospitalari

Grup de treball de caigudes en pediatria

Juliol/Agost/Setembre - Any 2018 - Volum 101 - Núm 3
Salut mòbil: una eina amb molt de potencial però que genera encara molts interrogants

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Octubre/Novembre/Desembre - Any 2018 - Volum 101 - Núm 4
Una oportunitat per intercanviar bones pràctiques en l'atenció a la cronicitat a nivell europeu: el projecte JA-CHRODIS

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1
Gener/Febrer/Març - 2018 - 101 - 1