Annals de Medicina

Articles més descarregats
La compra pública d'innovació com instrument facilitador per a l'adopció de les innovacions basades en valor al sector salut.

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Abril/Maig/Juny - Any 2018 - Volum 101 - Núm 2
CLÀSSICS DEL PENSAMENT MÈDIC. Una crítica de l'estratègia poblacional de Geoffrey Rose en la medicina preventiva

B. G. Charlton

Abril/Maig/Juny - Any 2020 - Volum 103 - Núm 2
El Sistema d'Avaluació de la Recerca i la Innovació en Salut (SARIS): un exemple d'avaluació responsable i transformadora

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Juliol/Agost/Setembre - Any 2018 - Volum 101 - Núm 3
Farmacología y Farmacocinética de las Xantinas

Sergi Erill

Març - Any 1980 - Volum 66 - Núm 3
SEGURETAT DEL PACIENT. Prevenció i actuació davant del risc de caigudes a l'àrea maternal i neonatal

C. Agustín, J. Bringué, E. Gargallo i col·ls.

Gener/Febrer/Març - Any 2019 - Volum 102 - Núm 1
Lipomas Intramusculares

J. Dargallo, J. Gasull

Octubre - Any 1976 - Volum 62 - Núm 8
SEGURETAT DEL PACIENT. Programa de prevenció de les infeccions quirúrgiques a Catalunya: PREVINQ-CAT.

J. M. Badia, A. Abad, P. Barrufet i col·ls.

Abril/Maig/Juny - Any 2018 - Volum 101 - Núm 2
Estómago en cascada

J. Badosa-Gaspar, J. Badosa-Gallart

Juliol - Any 1962 - Volum 48 - Núm 7
Premi Jordi Gol i Gurina 2018. La persona és un viatge

R. Bayés

Juliol/Agost/Setembre - Any 2018 - Volum 101 - Núm 3
PADRIS, una eina per a la millora dels processos assistencials, la recerca biomèdica i la planificació sanitària

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Gener/Febrer/Març - Any 2019 - Volum 102 - Núm 1