Annals de Medicina

Articles més descarregats
El Sistema d'Avaluació de la Recerca i la Innovació en Salut (SARIS): un exemple d'avaluació responsable i transformadora

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Juliol/Agost/Setembre - Any 2018 - Volum 101 - Núm 3
La compra pública d'innovació com instrument facilitador per a l'adopció de les innovacions basades en valor al sector salut.

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Abril/Maig/Juny - Any 2018 - Volum 101 - Núm 2
SEGURETAT DEL PACIENT. Automatització dels indicadors de seguretat del pacient: avançant cap a un sistema de gestió de la qualitat eficient i integrat

M. Secanell, J. López, R. López i col·ls.

Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1
SEGURETAT DEL PACIENT. Programa de prevenció de les infeccions quirúrgiques a Catalunya: PREVINQ-CAT.

J. M. Badia, A. Abad, P. Barrufet i col·ls.

Abril/Maig/Juny - Any 2018 - Volum 101 - Núm 2
Premi Jordi Gol i Gurina 2018. La persona és un viatge

R. Bayés

Juliol/Agost/Setembre - Any 2018 - Volum 101 - Núm 3
Gener/Febrer/Març - 2018 - 101 - 1
Una oportunitat per intercanviar bones pràctiques en l'atenció a la cronicitat a nivell europeu: el projecte JA-CHRODIS

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1
Eponímia mèdica catalana. Ramon Masferrer i l'espècie Sempervivum masferreri

E. Guardiola, J.-E. Baños

Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1
Marcs GRADE de l'evidència a la decisió (EtD): un enfocament sistemàtic i transparent per prendre decisions sanitàries ben informades. 2: Guies de pràctica clínica

P. Alonso-Coello, A. D. Oxman, J. Moberg i col·ls.

Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1
Temps d'incerteses espesses

X. Bonfill

Gener/Febrer/Març - Any 2018 - Volum 101 - Núm 1