Annals de Medicina

Consell de Redacció

Consell Directiu:

Àlvar Net Castel
M. Antònia Mangues Bafalluy
Jordi Reina Prieto
Diego J. Palao Vidal
M. Dolors Sintes Matheu
Salvador Navarro Soto

 

Director:

Xavier Bonfill

 

Consell Editorial:

Santiago Aguadé Bruix Germán González Tendero Javier Osorio Aguilar
Juan María Alarcón García Miguel Ángel González Viejo Valentí Pineda Solàs
Andreu Aloy Duch Carles Guarner Argente Josep Planell Piqueras
Montserrat Antonín Martín Marco Inzitari Mónica Povedano Panadés
Josep Arimany Manso Clara Izard Gavarro Ricard Pujol Borrell
Inmaculada Ausió Rusiñol Albert Jauregui Abularach Francesc Purroy Garcia
Nancy Babio Sánchez Jesús Lafuente Baraza Josep Reig Vilallonga
Xavier Baldó Padró Antoni Llovet Brugué Jordi Reina Prieto
Enric Barbeta Sánchez Enric Macarulla Sanz M. Victòria Ribera Canudas
Jordi Baroja Benlliure Àngels Mach Buch Rafael Rodríguez Lecoq
Glòria Bassets Pagès Jordi Maeso Lebrun Antonio Román Broto
Montserrat Bellver Vives Sonia Magán Muñoz Ferran Sabaté Casellas
Jaume Benages Pàmies Ernest Mallat Callís Eugeni Saigí Grau
Isabel Bielsa Marsol Lourdes Manent Larroya José Ma Sánchez Colom
Sebastiano Biondo Manuel Mañós Pujol Jordi Saus Sarrias
Maria Alba Bosch Llobet Àlex Marcas Vila Jordi-Carles Schlaghecke i Gras
María Teresa Bravo García Pere Marco Aznar Josep Lluís Seoane Reboredo
Josep M. Busquets Font Luís Manuel Marco Estarreado Catalina Serra Carbonell
Helena Camell Ilari Josep M. Marcos Bruguera Antoni Sisó Almirall
Carles Camps Planas Javier Mareque Bueno Roser Solans Laqué
Narcís Cardoner Álvarez Miquel Maresma Matas Anna Sureda Balari
Maria Elena Carreras Moratonas Maria Teresa Maristany Daunert Fidel Sust Tena
Pere Clavé Civit Elena Martí Toro Ferran Tognetta Arena
Gabriel Coll de Tuero Julio Martínez Cutillas Pere Torner Pifarré
Joan Costa Pagès Ángela Martínez Picó Francesc Tresserra Casas
Josep Maria Cruzado Garrit Hildegard Mausbach Reisen Judith Usall i Rodié
Susana Curós Torres Llorenç Miralles Serrano Pere Vallribera Rodríguez
Rosa Dinarès Solà Óscar Miró Andreu César Vargas Blasco
M. Teresa Dordal Culla Rafael Molina Porto Toni Veres Gómez
Elisabeth Dulcet Valls María Asunción Moreno Camacho Miquel Viaplana Ramírez
Maria Esteve Comas Astrid Morer Liñán Lluís Vila Ballester
Maite Garolera Freixa Patricia Muro Blanc Lluís Vilardell Ramoneda
Pau Garro Martínez Joan Miquel Nolla Solé Rosa M. Villalonga Vadell
Pere Genaró Jornet Jaume Ordi Maja Eulàlia Villegas Bruguera
Alberto Goday Arno Francisco Javier Ortega Alluè Xavier Viñolas Prat

 

Secretaria i correspondència:

Annals de Medicina.
C. Major de Can Caralleu, 1-7, 08017 Barcelona
Tel.: 93 203 10 50  Fax: 934.188.729
Adreça electrònica: academia@academia.cat
Pàgina web: http://www.academia.cat

 

Coordinadora editorial:

Marta Gorgues
Centre Cochrane Iberoamericà
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Pavelló 18, planta baixa, despatx 14
Sant Antoni M. Claret, 167 - 08025 Barcelona
Tel.: 93 556 55 78 Fax: 93 553 78 09
Adreça electrònica: mgorgues@santpau.cat

 

Consultora lingüística i d'estil

Elena Guardiola

 

Distribució

Annals es distribueix gratuïtament als socis de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. A més, es pot consultar íntegrament a la seva pàgina web: http://www.academia.cat

 

Publicitat:

Aquelles empreses o institucions que vulguin insertar algun anunci a Annals poden contactar directament amb la Secretaria de l'Acadèmia.

 

Informació editorial:

Annals publicarà bàsicament els treballs que hagi encarregat als autors corresponents. Tot i això, valorarà la pertinença dels manuscrits que se li facin arribar sempre i quan s'ajustin a les característiques i necessitats de cada secció. La secció Epistolari està oberta a rebre, per correu ordinari o electrònic, qualsevol comentari, suggeriment o observació relacionats amb algun tema tractat de manera directa o indirecta a la revista.

Els Suplements dels Annals estan oberts a les societats i filials de l'Acadèmia que vulguin publicar el contingut de les seves jornades, diades, congressos, etc.,respectant els criteris establerts.

 

Publicació autoritzada pel Ministeri de Sanitat com a Suport Vàlid
Reg. Gral. 16-3-78, núm. 6.986 
Dipòsit legal: B.1514-1958
ISSN-2013-7109
Disseny i maquetació: Eximpre SL